Informacja!

WITAMY  .... JUŻ  NIEDŁUGO  ZACZYNAMY....

SPOTKANIA   ORGANIZACYJNE 

DLA  RODZICÓW  DZIECI  NOWO-PRZYJĘTYCH ;  DNIA 27 SIERPNIA 2018 ROKU GODZ.16.00

DLA RODZICÓW  DZIECI  JUŻ  UCZĘSZCZAJĄCYCH ; DNIA 29 SIERPNIA 2018 ROKU GODZ. 16.00

ZAPRASZAMY.....Ewa Tomana  dyrektor przedszkola