Wycieczka do Wał Rudy i Zabawy

 

 

Dnia 27 września 2018r  dwie grupy starszaków wraz z opiekunami  wzięły udział w wyjeździe do Sanktuarium męczenniczki - Karoliny Kózki patronki naszego przedszkola. Po przyjeździe do Zabawy  czekał już na dzieci Kustosz Sanktuarium ks. Zbigniew Szostak,  któremu przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o Karolince oraz wręczyły zaproszenie  na mszę świętą do naszego przedszkola do Mokrzysk. Następnie wszyscy udali się do kościoła, gdzie dzieci dowiedziały się, że   Karolinka  mieszkała  w Wał Rudzie i tam uchodziła za bardzo pobożną i dobra osobę. Swoje obowiązki spełniała wzorowo, dużo czasu poświęcała na modlitwę. Zginęła w czasie I wojny światowej zabita przez żołnierza rosyjskiego. Znaleziono jej ciało pokryte wieloma ranami od cięcia szablą. Pochowana została w Radłowie, potem przeniesiono jej ciało do Zabawy, gdzie w kościele pod wezwaniem św. Trójcy po jej beatyfikacji utworzono sanktuarium. Jej relikwie znajdują się w ołtarzu głównym, a nad nim jej obraz przedstawiający ją z chustką w ręce - tak została znaleziona. W samym ołtarzu mieści się obraz św. Trójcy -  dzieło Jana Bukowskiego. W kościele tym znajduje się również kaplica XX-wiecznych męczenników, którzy zginęli zamordowani albo w wypadkach samochodowych. Po tej lekcji historii na dzieci czekały upieczone na ognisku kiełbaski i ciepła herbata, które smakowały jak nigdy. Następnie udaliśmy się do Wał rudy , gdzie dzieci zwiedziły dom, w którym mieszkała Karolinka, oglądały pamiątki i przedmioty codziennego użytku oraz przeszły przez bramę, od której zaczęła się jej męczeńska droga. Wycieczka dostarczyła dzieciom cennych wiadomości i wielu wrażeń.