Imieniny Księdza Proboszcza

Jak każdego roku, tak i dziś dzieci z naszego przedszkola wyraziły swoją wdzięczność oraz szacunek w kierunku Księdza Proboszcza Jana Panka i złożyły Mu życzenia z okazji Imienin.