Dobre rady na odpady

9 czerwca nasze przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu w ramach kampanii edukacyjnej „Segregacja – Rewelacja”. Podczas pogadanki popartej prezentacją multimedialną oraz praktycznym działaniem, dzieci utrwaliły wiadomości na temat prawidłowego segregowania śmieci, dowiedziały się  na czym polega recykling. Na zakończenie przedszkolaki musiały wykazać się wiedzą i posegregować śmieci do odpowiednich pojemników. Zadanie zostało wykonane poprawnie. Po takim spotkaniu każdy przedszkolak rozumie konieczność segregowania odpadów i wie jak to robić.