PROJEKT EKOLOGICZNY

 Edukacja ekologiczna / wg E. J. Frątczaków/ to „świadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela (rodziców, opiekunów) wobec dzieci przy ich pozytywnej motywacji i wielostronnej działalności..”. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Dlatego tez  starszaki z naszej grupy  od  lutego  do końca kwietnia   realizowały  kuratoryjny projekt ekologiczny "EKOPRZEDSZKOLE 2016".  Jego celem było zwiększenie świadomości ekologicznej  dzieci  na temat potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów,   kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu czyli segragacja, oraz szacunek do przyrody i jej ochrona. W ramach zajęć dzieci uczyły się ekologicznych zachowań; dokarmiały ptaki, wykonywały prace plastyczne, uczyły się piosenek i wierszy, sadziły drzewka,  brały udział w teatrzyku ekologicznym pt,, Afera leśna’’, zorganizowanym przez Urząd Miejski w Brzesku, a  jako podsumowanie  podjętych i zrealizowanych działań  wykonały  plakat, otrzymały książeczki ,,KUBUSIOWEGO PRZYJACIELA NATURY’’,  zakładki oraz CERTYFIKAT małego ekologa. Mamy nadzieję, iż zdobyte przez dzieci  wiadomości i nabyte w przedszkolu  dobre nawyki, będą owocowały w przyszłości świadomymi wyborami.