PROJEKT EKOLOGICZNY EKOPRZEDSZKOLE 2016

 

 W II semestrze roku szkolnego 2015/ 2016 nasza grupa starszaków przystąpiła do WOJEWÓDZKIEGO  PROJEKTU  EKOLOGICZNEGO "EKOPRZEDSZKOLE 2016" .Projekt ten będzie zakończony 30 kwietnia 2016r.

Projekt  ma na celu:

- utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych,

- budowanie świadomości ekologicznej,

- wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości, gminy,

- pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego,

- kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,

- inspirowanie dzieci, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska,

DZIAŁANIE PIERWSZE

Nasze działania rozpoczęliśmy od akcji dokarmiania ptaków. W każdym tygodniu jedna grupa przedszkolna otrzyma odznakę EKOPRZEDSZKOLAKA i będzie miała za zadanie dbać o to, żeby w karmniku stojącym przed przedszkolem nie brakowało ziarenek i okruszek dla ptaków. Dzieci wykonywały swoje karmniki z papieru kolorowego oraz uczyły się piosenki

Nastroszyły ptaszki kolorowe piórka

Kiedy w brzuszkach pusto

Marznie ptasia skórka

Ref: A w karmniku, a w karmniku

Smakołyki ptasie są,

Dla każdego coś smacznego,

Do karmnika ptaszki lgną

 Mamy siemię lniane, ziarno i okruszki

Ptasim głodomorom

Napełnimy brzuszki

 Cały projekt  będzie trwał do 29 kwietnia 2016r. W tym czasie grupa nasza będzie podejmowała kolejne zadania ekologiczne.