Jubileusz 30 – lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Jana Panka